Zwroty towarów

FRAGMENT REGULAMINU:  

 § 6.            ZWROTY

  1.        Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży w całości lub części, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 3 (trzech) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PM-M przyjęło jego ofertę (anuluje Zamówienie), oferta przestaje wiązać.
  2.        Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient zobowiązany jest skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, znajdującego się pod tym adresem www: http://pm-m.pl/zwrot-towaru 
  3.        W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, PM-M potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail, z którego zostało złożone Zamówienia od którego Klient odstępuje. Klient zobowiązany jest zwrócić Towar na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym otrzymał od PM-M potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
  4.        Po otrzymaniu zwracanego Towaru, PM-M niezwłocznie prześle Klientowi korektę faktury VAT na adres dostawy Klienta. Klient zobowiązany jest przesłać podpisaną kopię korekty faktury VAT na adres: ul. Gen. F. Kleeberga 18; 15-691 Białystok. PM-M zwraca Klientowi równowartość Zamówienia z wyłączeniem kosztów przesyłki, niezwłocznie po otrzymaniu korekty faktury VAT, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni.
  5.        Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego Towaru.