Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PM-M Sp. j. informuje, że dane osobowe podane w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą przez PM-M Sp. j. wyłącznie dla celów kontaktowych (odpowiedzi na przesłane zapytanie/wiadomość), w oparciu o art 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanego RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). informuję, że :

1. PM-M Spółka Jawna Piotr Mielnicki, Małgorzata Mielnicka, z jest Administratorem Danych Osobowych ( ADO);

2. Podstawą przetwarzania Pańskich danych jest, zgodnie z art. 6 ust.1 a/ b/ c RODO tj. uzasadniony interes ADO, zgoda przetwarzanego, decyzja organu,

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1. Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu https://pm-m.pl , w tym dokonania transakcji i płatności za towaru sprzedawane w w/w serwisie,

2. wykonania umowy sprzedaży,

3. zakładania i zarządzania oraz rozwiązywania problemów technicznych z Państwa kontem w serwisie https://pm-m.pl,

4. obsługi reklamacji i zwrotów w PM-M Spółka Jawna Piotr Mielnicki, Małgorzata Mielnicka,

5. obsługi zgłoszeń, które otrzymujemy od Państwa przez e-mail, formularz kontaktowy lub telefon,

6. kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług

7. marketingu naszych produktów (o ile wyrazicie Państwo zgodę),

4. Odbiorcami Pańskich danych mogą być podmioty zewnętrze współpracujące z PM-M Spółka Jawna Piotr Mielnicki, Małgorzata Mielnicka w celu wykonania umowy (m.in. firmy kurierskie, biuro rachunkowe) oraz w celu ulepszania samego serwisu hurtowej sprzedaży internetowej https://pm-m.pl (partnerzy wykonując usługi konsultingowe i audytowe). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoich imieniu a wyłącznie na potrzeby ADO,

5. Ma Pan prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie., złożenia wniosku o usunięcie pańskich. Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected]

6. Pańskie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi.

7. Jest Pan uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochroby Danych Osobowych) w sytuacji, w której uzna Pan, że Pańskie dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

8. Podanie danych przez Pana stanowi wymóg wynikający z ustawy/umowy/ jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Pana usług.

9. Pańskie dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania (profilowanie zwykłe), które będzie polegało na przetwarzaniu danych zapisanych podczas odwiedzin witryny https://pm-m.pl (tzw. Ciasteczek / plików cookies), o ile wyraziliście Państwo zgodę, a jego skutkiem będzie lepsza działalność witryny https://pm-m.pl, rozwiązywanie technicznych problemów związanych z witryną https://pm-m.pl, a w przyszłości prawdopodobnie kierowanie spersonalizowanych wiadomości (e-mail) marketingowych dotyczących naszych produktów.

10. Pańskie dane osobowe nie  będą przekazywane do państwa trzecich /organizacji międzynarodowej.